Giải pháp

Ngành nghề:

 • Máy tách màu
 • nông sản
 • sản phẩm công nghiệp
 • Thiết bị kiểm tra X-ray
 • thực phẩm
 • sản phẩm công nghiệp
 • các địa điểm công cộng

Quan điểm cốt lõi:

 • https://sites.meyer-corp.com/Upload/ueditor/1514356163274026.png

  Dịch vụ bảo trì song song

  Bảo trì từ các đại lí từng vùng

  bảo trì từ chính hãng

 • https://sites.meyer-corp.com/Upload/ueditor/1514356163157926.png

  Khảo sát trước bán hàng

  dịch vụ tư vấn phương án giải quyết

  đề xuất lắp đặt

  đề xuất bố cục

 • https://sites.meyer-corp.com/Upload/ueditor/1514356163130472.png

  Dịch vụ tổng đài

  dịch vụ loại bỏ sự cố từ xa,

  dịch vụ điểu chỉnh máy qua mạng,

  nâng cấp dịch vụ lỗi

 • https://sites.meyer-corp.com/Upload/ueditor/1514356163114894.png

  Các dịch vụ tai nhà máy

  kiểm tra định kì

  chạy nghiệm thu

  kiểm tra lỗi, phục hồi dữ liệu.

 • https://sites.meyer-corp.com/Upload/ueditor/1514356163105858.png

  Dịch vụ bảo hành

  dịch vụ bảo hành tiêu chuẩn,

  dịch vụ bảo hành dài hạndịch dụ SLA

  dịch vụ bảo hành quá độ

  dịch vụ khôi phục hiện trường

 • https://sites.meyer-corp.com/Upload/ueditor/1514356163105178.png

  Dịch vụ phụ kiện

  cung ứng phụ kiện có rủi ro

  dịch vụ bảo hành phụ kiện

  dịch vụ bảo dưỡng linh 

 • https://sites.meyer-corp.com/Upload/ueditor/1514356163391417.png

  Dịch vụ đào tạo

  dịch vụ đào tạo tại địa phương

  dịch vụ đào tạo cao cấp tổng bộ

https://sites.meyer-corp.com/Upload/ueditor/1515029782230708.jpg
Trang Chủ
điện thoại
lời nhắn