Giải pháp

Ngành nghề:

 • Máy tách màu
 • nông sản
 • sản phẩm công nghiệp
 • Thiết bị kiểm tra X-ray
 • thực phẩm
 • sản phẩm công nghiệp
 • các địa điểm công cộng

Quan điểm cốt lõi:

Trang Chủ > Về chúng tôi

Giới thiệu về Meyer

CÔNG TY HỮU HẠN CỔ PHẦN KỸ THUẬT QUANG ĐIỆN MEYER (Mã cổ phiếu: 002690) là một công ty kĩ thuật công nghệ mới cao cấp chuyên về kĩ thuật quang điện nhận biết và nghiên cứu phát triển sản phẩm. Sản phẩm của công ty: máy phân loại màu sắc thông minh, thiết bị kiểm tra tia X quang, thiết bị y tế cao cấp v.v… được ứng dụng trong lĩnh vực gia công sản phẩm nông nghiệp, kiểm tra công nghiệp và y tế trên toàn cầu, giữ vững vị trí đứng đầu về tỷ lệ chiếm hữu thị trường trong nhiều năm.
Xem thêm

Thành Tựu

Xem thêm

Vinh dự

Xem thêm
 • Giấy chứng nhận máy tuyển CF đa năng

 • Chứng nhận máy tuyển dạng băng tải

 • Thương hiệu nổi tiếng Trung Quốc

 • Doanh nghiệp kỹ thuật cao mới

 • Tri thức chuyên môn khoa học công nghệ cao chủ yếu của chương trình bó đuốc Trung Quốc

 • Doanh nghiệp sáng tạo quốc gia

 • Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật công trình thiết bị tách tuyển thông minh nông sản quốc gia

 • Key Software Enterprise under National Planning

 • Trung tâm kỹ thuật doanh nghiệp chứng nhận quốc gia

 • Giải thưởng tiến bộ khoa học công nghệ quốc gia

 • Huy chương vàng bản quyền tỉnh An Huy

 • Doanh nghiệp sáng tạo kỹ thuật gia công ngành hàng ngũ cốc và sản phẩm dầu quốc gia

 • Giải thưởng Tiến Bộ Kỹ Thuật Hiệp hội ngành hành ngũ cốc và sản phẩm dầu Trung Quốc

 • Doanh nghiệp thị phạm đào tạo xây dựng thương hiệu dân tộc công nghiệp

 • Top 10 doanh nghiệp chế tạo thiết bị ngũ cốc và dầu

 • Doanh nghiệp trí tuệ tiên tiến toàn quốc

 • Sản phẩm công nghiệp ưu thế tỉnh An Huy

 • Trung tâm nghiên cứu làm việc sau tiến sĩ quốc gia

 • Ủy ban thường vụ hiệp hội ngũ cốc

 • Huy chương vàng Hội chợ thương mại thiết bị gia công các ngành hàng về ngũ cốc và sản phẩm dầu lần thứ 13

 • Chứng nhận sẩn phẩm công nghệ cao mới

 • Giải nhất khoa học công nghệ tỉnh An Huy

 • Giải thưởng Khoa học công nghệ tỉnh An Huy

 • Tiềm năng kinh doanh Forbe China

 • Huy chương vàng “Hội chợ thương mại quốc tế các ngành hàng về ngũ cốc và sản phẩm dầu Trung Quốc lần thứ 12

 • Máy tách màu kỹ thuật số

 • Thương hiệu nổi tiếng tỉnh An Huy

 • Thương hiệu nổi tiếng Trung Quốc

 • Tri thức chuyên ngành khoa học công nghệ cao chủ yếu trong Chương trình Bó đuốc Trung Quốc

 • Doanh nghiệp sáng tạo quốc gia

 • Doanh nghiệp phần mềm trọng điểm kế hoạch quốc gia

 • Doanh nghiệp sáng tạo

Trang Chủ
điện thoại
lời nhắn