Giải pháp

Ngành nghề:

 • Máy tách màu
 • nông sản
 • sản phẩm công nghiệp
 • Thiết bị kiểm tra X-ray
 • thực phẩm
 • sản phẩm công nghiệp
 • các địa điểm công cộng

Quan điểm cốt lõi:

Hệ thống kiểm tra tia X cho hàng hóa MY-CX 10080

Hệ thống kiểm tra tia X cho hàng hóa MY-CX 10080

Proprietary Black Technologies.
Phân loại chọn lựa:

giới thiệu

https://sites.meyer-corp.com/Upload/ueditor/1515809125545508.jpg

https://sites.meyer-corp.com/Upload/ueditor/1515809125475982.jpg

https://sites.meyer-corp.com/Upload/ueditor/1515809125786704.jpg

https://sites.meyer-corp.com/Upload/ueditor/1515809125425025.jpg

https://sites.meyer-corp.com/Upload/ueditor/1515809125588063.jpg

https://sites.meyer-corp.com/Upload/ueditor/1515809125420396.jpg

https://sites.meyer-corp.com/Upload/ueditor/1515809125589424.jpg


họ và tên Hệ thống kiểm tra tia X cho hàng hóa MY-CX 10080
Đánh giá ngay

  Please complete the verification first

  Meyer bảo mật thông tin cá nhân của bạn,Đọc thêm về chính sách Quyền riêng tư.

  • https://sites.meyer-corp.com/Upload/ueditor/1514356163274026.png

   Dịch vụ bảo trì song song

   Bảo trì từ các đại lí từng vùng

   bảo trì từ chính hãng

  • https://sites.meyer-corp.com/Upload/ueditor/1514356163157926.png

   Khảo sát trước bán hàng

   dịch vụ tư vấn phương án giải quyết

   đề xuất lắp đặt

   đề xuất bố cục

  • https://sites.meyer-corp.com/Upload/ueditor/1514356163130472.png

   Dịch vụ tổng đài

   dịch vụ loại bỏ sự cố từ xa,

   dịch vụ điểu chỉnh máy qua mạng,

   nâng cấp dịch vụ lỗi

  • https://sites.meyer-corp.com/Upload/ueditor/1514356163114894.png

   Các dịch vụ tai nhà máy

   kiểm tra định kì

   chạy nghiệm thu

   kiểm tra lỗi, phục hồi dữ liệu.

  • https://sites.meyer-corp.com/Upload/ueditor/1514356163105858.png

   Dịch vụ bảo hành

   dịch vụ bảo hành tiêu chuẩn,

   dịch vụ bảo hành dài hạndịch dụ SLA

   dịch vụ bảo hành quá độ

   dịch vụ khôi phục hiện trường

  • https://sites.meyer-corp.com/Upload/ueditor/1514356163105178.png

   Dịch vụ phụ kiện

   cung ứng phụ kiện có rủi ro

   dịch vụ bảo hành phụ kiện

   dịch vụ bảo dưỡng linh 

  • https://sites.meyer-corp.com/Upload/ueditor/1514356163391417.png

   Dịch vụ đào tạo

   dịch vụ đào tạo tại địa phương

   dịch vụ đào tạo cao cấp tổng bộ

  https://sites.meyer-corp.com/Upload/ueditor/1515029782230708.jpg

  giới thiệu

  Inquiry now

  Meyer bảo mật thông tin cá nhân của bạn,Đọc thêm về chính sách Quyền riêng tư.